XBMC & TV Việt Nam

06 February 2012

Plugin này cho phép bạn xem trực tiếp các kênh truyền hình Việt Nam (stream từ servers của VTC) ngay từ giao diện của XBMC mà không cần phải dùng browsers và flash player. Các kênh bao gồm, VTV{1,2,3,4} HTV{7,9} VTC{1,2,10} và 4 tần sóng của Đài TNVN, VOV{1,2,3,5}.

Ban đầu tôi viết TVVN cho mục đích cá nhân nhưng nay bỏ lên đây, hy vọng ai đó có nhu cầu sẽ không mất thời gian tìm tòi hay tự viết nữa. TVVN được phát triển cho XBMC 11.0 chạy trên nền Ubuntu 10.04; chưa được thử nghiệm trên các hệ điều hành khác (nhưng chắc cũng sẽ không gặp vấn đề gì :)

Download: tvvn_v0.3.zip (02/12/2011).

Installation: Via add-on installation menu or manually by extracting the zip file to:

  • Linux: ~/.xbmc/addons/
  • Mac OSX: ~/Library/Application Support/XBMC/addons/

Một chút demo và giới thiệu qua về XBMC


Previous

TomatoUSB + Optware + rrdtool + dygraphs = cool bandwidth monitor

I recently upgraded my Buffalo WHR-HP-G54 to an ASUS RT-N16 as I needed gigabit ethernet; and usb ports + wifi N are all welcoming upgrades to the aging buffalo. As an inevitability, I installed TomatoUSB and plugged in a 4GB USB stick. Now, TomatoUSB itself is a very good system with loads of features but you can extend even more by adding Optware. I will not go into the installation as there already is a very good guide to follow.

Next

TV Việt Nam v0.5 & xbmc repository

I’m quite glad that a few people have used and given good feedback to the TV Việt Nam plugin. Which has encouraged me to further improve it. So meet version 0.5. Two new VTV channels (VTV6 and VTV9) and 18 SCTV ones have been added, these new channels are pulled from TV24 (an SCTV website). To avoid crowding, the SCTV channels and existing VOV stations have been put into submenus.